1 vat puchu ?

.

.

Sacho javab apso ?

.

.

Jo sav sachu boljo,

Har vakhat ni jem khotu nai chale,

.

.

Aa divali pr to naso ne ???