5 pakshi zad ni dali par betha hata,

Shikari 1 ne mari nakhyu ne, 3 udi gaya.

To Pan 1 pakshi bethu rahyu…

Kem ??

Bas tamari jem….

Khoti hosiyari mare biju su.