Aa sanj sanj hoy to hu enu drasya 6u,

Dubta suraj na rang nu jalhal rahasya 6u,

Ruve ruve ugi gai avkas ni tvacha,

Aapo mane khabr koi k hu adrasya 6u ?