Aagami 24 kalak ma ati ti ati bhare msg varsa avani sambhavna,

Mobile ni had ma avto inbox dem bharai gayel hoy to inbox na,

Patiya kholi msg 60dva vinati.