Aamey Chhetere 6 jagat ma badha mane,

Aapya karo tamey bhale vayda mane,

Lagya jagat na lok sukhi manva mane,

Aavi rahi 6 em dukho ni maja mane.