Achanak mara thi te dur thai gaya,

Duniya ni vato thi te majbur thai gaya,

Pachha aavvani aash to shu rakhu have,

Jyare mara swpna j chur-chur thai gaya…


Submitted by.

..Bhavesh