Achanak rasta ma mulakat thai gayi,

Karvi na hati e vaat thai gayi,

Me kahyu tara mate chand lavi dau,

To e boli-jane MURKH have to savar thai gayi…