Ashru ni varsha thai ne sapna dhovai gaya,

Emne sodhya vina j e dekhai gaya,

Jivanbhar prem karti rahi Meera Krishna ne,

Ane krishna Radha ma j khovai gaya…

Submitted by..

Deepak Prajapati