Ashruo thi nayan bhari gaya tame,

Dil ma ek khalipo chodi gaya tame,

 Jindgi kem jivase tamara vagar e to hu nathi janti,

Pan Jindgi jivta sikhvadi gaya tame…..