Avsar anad no kyarek j ave che,

Sapna sakar karni tak kyarek j ave che,

Bhuljo badhu pan sambandho na bhulta,

Kem k lagni ni zankhna ma bharti to kyarek j ave che…