Avsar anand no kyarek j ave che,

Sapna sakar karvani tak kyarek j ave che,

Bhuljo badhu pan sneh na sambhandho na bulta,

Kmk lagni na sagar ma bharti to kyarek ave che…