Bapu ni deli pase bhikhari jamva beto

Bapu : su karas?

Bhikhari : khau chu

Bapu : rotli kori km khas? Ghi lagadi dau?

Bhikhari: na kal shak garm karva didhu tu e haju nati avyu.