Bapu e khetar khedyu,

Vaniyo : bapu su vavso ?

Bapu : khetar maru,hal maru,khedvanu mare, to tu kon puchva valo?

Vaniyo : saru na ko uge tyare joi laisu.

Bapu : to have vave e bija..!!