Bolya kare e maitri,

Chup rahe e prem,

Milan karave e maitrim

Judai satave e prem,

Hasave e maitri,

Radave e prem,

To pn loko maitri muki ne km kare 6 Prem ??


Submitted by..

…mukesh