Gujarati Smile SMS

gujarati-funny-sms-gujarati-love-sms

Kabutar bethu…

2
gujarati-funny-sms-gujarati-love-sms

gujarati-funny-sms-gujarati-love-sms

Kabutar bethu dal par,

Aasu padyu rumal par,

Hu fida tari chal par,

Pachi bhale ne pade gal par.

Adrashya rahi ne..

0

Adrashya rahi ne mara Rudan ma hata tame,

Same malya to aavi gaya mara smit ma tame.

Go to Top