Derasar,

Mandir,

Gurudwara,

Charch,

Masjid

Jya tamari shradha hoy tya jao pn,

.

.

CHAPPAL to dukane ti j kharidvano agrah rakho.