Chokri : mumy baju valo chokro bau kharab che mane pupy kari ne bhagi jay che.

Mom : bau j tofani che.ek dam ena bapa par gyo che.