6olavu Karan Vina E Emni Lat Hoy 6,

Prem No Randho Ne Roj Kasrat Hoy 6,

6e Takau Sag Jevu Dil 6ata Vaheray 6,

Aemni Pase Nazar Ni 1 Karvat Hoy 6.