Dard Apva Vara Bahu Joya 6,

Pn Dard Leva Vara Kyarek J Male 6,

Nazuk Samay Ma Amne Yad Karjo,

Kem Ke Zindagi Ma Prem Karnara Ochha Male 6.


Submitted by..
Ashish Lalakiya