Daru na lidhe barbad thayel Bapu e kasam khadi ne
ghar mati daru ni khali botalu fekva lagya,
Peli feki bolya – tara lidhe mari nokri gai,
Biji feki – tara lidhe maru ghar gayu,
Triji feki – tara lidhe mari bairu gyu,
Choti bhareli nikli kahe tu side ma avi ja ama taro koi vank nai.