Desh re joya dada pardesh joya,

WAH WAH WAH

Desh re joya dada pardesh joya,

WAH WAH WAH

ACP : daya 6i karya pachi hath dhoya ??