Dharti ne yad karso ne hu yad avis,

Gagan ne yad karso ne hu yad avis,

Mane bhulvani kasam lai ne betha 6o,

Pn kasam yaad karso ne hu yad avis.