Duniya ma khushi emne nathi malti

Je potani sharto par zindagi jive 6,

Pn khushi tene male 6

Je bijana sukh khatar potani zindagini sharto badli nakhe 6.


Submitted by..

Yogesh bhai.