Ek ghodo dunagar par chadyo

Tabdik tabdik tabdik….

Ek ghodo dunagar par chadyo

Tabdik tabdik tabdik….

Ane biji baju thi utri gayo

Tabdik tabdik tabdik….