Em sambandh na bandhay sahvas vagar,

Gopio pn nai ave ras vagar,

Jagat ma banvu 6 badha ne ram,

Pn vanvas vagar.


Submitted by…
desai.jayram