Em Sambhandho nai bandhay sahewas vagar,

Gopiyo pan nahi aave ras vagar,

Jagat ma banvu 6 badhane RAM,

Pan VANVAS Vagar

Submitted by…
Dilip Jadav