Gayo 6u tari mehfil mathi ae dasha lai ne,

Kadam kadam par have avkar sodhu 6u,

Jagat no prem male jo tame mane chaho to,

Tamari ankho ma dunia no pyar sodhu 6u.