Ghanu shikhvi jai che zindgi,
Hasavi k radavi jai che zindgi,
Jivi shako tetlu jivi lo karan k,
Ghanu badhu baki rahe che ne puri thai jai che zindgi…