Ghor kaliyug…

bus stop pr chokro 1 chokri ne chedto to.

chokri : ghare ma ben nati k su ??

chokro : na

chokri : to chal na yaha time pass kyu karta hai…!!