Girl :- Hu mari jaav to.?

Boy :- To hu Gando thai javu.

Girl :- Tu beeji chokri ne prem kare kharo.?

Boy :- Are Gandi, GANDO to game te kare….!!!!!