Gumava nu jivan ma ghanu hoy che,

Pan pamvanu maapsar nu hoy che,

“Khovayu” che teno afsos kadi na karta,

Je na khovay e j “aapnu” potanu hoy che,