Har ek swass ma tari yaad muku chhu,

Mara thi vadhu viswas tara ma muku chhu,

Sachvje mara aa vishwas ne jatan thi

Mara swas ne tara visvas e muku chhu…