Hasnara Ne Radavi Nathi Sakata,

Lehro Ne Sagar Parthi Hatavi Nathi Sakati,

Koi Ne Potana Banavi Nathi Sakata.

Thanara To Potana Thai J Jay 6.

Submitted by…
Ashish Lalakiya