Hastrekhane Ahi LOKO Nasib Samje 6,

Dukh Aave to Badnasib Samje 6e,

Kevi rachna Ghadayeli Jovu 6u Aaj na Prem ni,

K prem karnar premi pan prem ne Mashkari Samje 6.


Submitted by…

Milan