Hu ae nathi puchto ae samay ke haji tu gujaris dil par sitam ketla ?

Atlu j prem thi kahi de maine joie che tare jakham ketla.?