I..

I L…

I LO…

I LOV…

I LOVE..

I LOVE U…

I LOVE U VERY MUCH…

Kem k Gandhi ji e kidhu che j JANAVAR ne prem karo….