Ja..kasi ye vat na kar,

Pushap par aaghat na kar,

Chup mare thai javu 6,

Maun ma tu shabd na bhar.


Submitted by.

Palkesh Shah