Jani

 

Fire ko aag kahete hai..

 

Kobra ko naag kahete hai..

 

Garden ko bag kahete hai..

 

Aur aap me jo nahi hai ….

 

 

 

Usko dimag kahete hai….