jane chhe chata anjan bane chhe ,

aevi rite shu kam mane heran kare chhe ,

mane puche che ke tane shu game chhe ,

kavi rite kahu ke mane to tu game chhe…