Je nirasha ne kadi jota nathi,

Te aasha dil mathi kadi khota nathi,

Je prayatno par jivi jane che sada,

Te kadi kismat par rota nathi..!