Jene ame prem karta hata,

Ene amara prem par shak hato,

Jyare emne amara prem par vishvas avyo ,

Tyare amara par haq koi aur no hato….