Jindgi bahu tunki 6e,

Koi pan rite enjoy Karta shikho,

Darek na nasib ma radva nu to lakhyu j 6e,

Pan nasib su chij 6e yar?

Tene pan badlta shikho..!