Jivan ma 2 vastu manas ne dukhi kre 6,

1- Jid

2- Abhiman

 

Jivan ma 2 vastu manas ne sukhi kre 6,

1- Let go

2 – Compromize