Jivan ma har pal hasta raho,

Sneh thi sauna haiye vasta raho,

Kam eva karo k man ma vasta raho,

Pachi samay bache to amne yad karta raho.