Jukeli Ankho Thi Prem Thai Gyo,

Badhu Bhuli Ne Temni Rah Joy,

Te Mari Bhavna Ne Samji Na Sakya,

K Mara Dil Ma Temna Mate Ketlo Prem Bhryo 6.


Submitted by…
Ashish Lalakiya