Kadi chinta kari lau chu, kadi chintan kari lau chu,

Jivanma em jivan nu hu sanshodhan kari lau chu;

Mathu chu hu mathi ne bas hraday ma kathan kari lau chu,

Visarjan thay jya prem nu, tya fari sarjan kari lau chu.