Kahevay che k pita no ahladak prem ane mata nu nirmal vahal

Aa bhegu thai ne aakash ma chade ne teni vadli bandhay ane e anradhar varse

Enu naam “DIKRI”…