Kahevu 6 kaik pn sabdo nati malta,

Andhara rasta pr ajvala nti malta,

Jivvi 6 jindgi dost sate pn,

Vitavi sakay eva have 2 pal pn nati malta.