Kahu chu fari var,

Sada khus raho tame ane tamaro Parivar,

Ghadi ave aa Varamvar,

Haro faro ane moj karo,

Kem k aaje to 6 Ravivar.


Submitted by..

Ankit Thakkar