Karmaya pachi khilvu mane game 6,

Dard ni sathe jivvu mane game 6,

duniya jatan kare ke na kare maru,

pan murjaya pachi pan koini kitab ma rahevu game 6.